Calorgal S.R.L. Galați

Integritate

Plan de integritate

privind implementarea prevederilor HG nr. 1269/17.12.2021 a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025

Februarie 2022

Declarația

privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025

Ianuarie 2022

Raport anual

de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Calorgal SRL

2022

Canalele de raportare

privind încălcarea legii în context profesional în cadrul societății

 

Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul societății, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

Canale interne

– prin intermediul persoanei desemnate – Tincuța Gogoneț

– pe adresa de e-mail a societății: avertizari@calorgal.ro

Formular de raportare

Canale externe

– online, pe site-ul Agenției Naționale de Integritate sau prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu

– autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;

– alte autorități și instituții publice cărora Agenția Națională de Integritate le transmite raportările spre competenta soluționare.

Adresa: Strada Crizantemelor nr.6, Corp. A

v

Telefon: 0236.473.100

E-mail: calorgal@calorgal.ro

15 + 8 =