Calorgal S.R.L Galați

Informații de interes public conform Legii nr. 544/2001

Informații de interes public conform Legii nr. 544/2001

         Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, astfel cum sunt ele definite prin Legea nr. 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

         În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, societatea Calorgal poate oferi spre informare următoare tipuri de documente:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Riscurile specifice domeniului de activitate al societății

Declarația privind riscurile specifice domeniului de activitate la nivelul CALORGAL SRL Galați

2024

Adresa: Strada Crizantemelor nr.6, Corp. A

v

Telefon: 0236.473.000

Fax: 0236.465.550

E-mail: Director.general@calorgal.ro

10 + 5 =