Calorgal S.R.L. Galați

Despre noi

Informații generale

 

          Calorgal S.R.L. este o societate înființată în anul 2012, având ca obiect principal de activitate prestarea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice unor categorii de beneficiari de pe raza Municipiului Galați, precum și pentru realizarea unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional.

          Societatea are ca unic asociat pe U.A.T. Municipiul Galați, având un capital social de 4.132.370 părți sociale, în valoare nominală de 2,5 lei/parte socială, totalizând 10.330.925 lei.

 

DATE DE IDENTIFICARE :

 • Denumire societate : CALORGAL S.R.L.
 • Numar de ordine în Registrul Comerțului: J17/1354/2012, atribuit în data de 20.11.2012
 • Cod unic de înregistrare: 30925017
 • Adresa: Mun. Galati, str. Crizantemelor nr. 6, Corpul A, jud. Galați, CP 800351
 • Contact: 0236.473.100
 • E-mail: calorgal@calorgal.ro
 • Website: www.calorgal.ro
 • Numarul Angajatilor: 153
 • Capital social: 10.330.925 lei

Obiectivele de politici publice ale societății Calorgal SRL

 

          Societatea Calorgal își propune să asigure serviciul de alimentare cu căldură și apă caldă la nivelul Municipiului Galați, extinderea ariei de deservire și asigurarea unor servicii de calitate superioară pentru clienții noștri. Totodată, ne propunem:

– comunicarea activă cu clienții, în vederea înțelegerii nevoilor și așteptărilor acestora;

– creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție în rezolvarea sesizărilor și urgențelor;

– creșterea gradului de profesionalism al angajaților;

– minimizarea pierderilor și îmbunătățirea rezultatelor financiare;

– implementarea de tehnologii moderne în scopul protejării mediului înconjurător;

 

Resurse tehnice si tehnologice

SC CALORGAL SA are in evidenta, exploatare si supraveghere un numar de 28 centrale termice de cvartal cu functionare pe gaze naturale, a caror putere instalata este cuprinsa intre 105 kW si 1900 kW, (putere totala cumulata 18 MW).

Societatea noastra intocmeste si actualizeaza anual un program de revizii si reparatii ce urmareste mentinerea in buna stare de functionare a tuturor mijloacelor fixe la un nivel optim de eficcienta compatibil cu durata de functionare.

 Conformitatea activitatilor aferente proceselor Sistemului calitatii, procese orieentate sre furnizorii serviciilor/produselor catre client, conform cerintelor presupune din punct de vedere al resurselor urmatoarele:

 • asigurarea de personal cu instruire corespunzatoare cerintelor activitatilor necesare a fi desfasurate si furnizarea de instruire in toate situatiile in care se identifica un decalaj al capabilitatii personalului in raport cu cerintele;
 • elaborarea de proceduri documentate pentru efectuarea activitatilor cu identificarea clara a resurselor necesare;
 • asigurarea standardelor si reglementarilor nationale si internationale aplicabile pentru tehnologiile utilizate;
 • asigurarea resurselor necesare imbunatatirii comunicarii inter-compartimentale, dar si cu parti externe organizatiei (telefonie, fax, internet, retea intranet, etc.);
 • asigurarea de materiale, echipamente necesare desfasurarii corespunzatoare a proceselor de executie.

Pentru buna desfasurare a programelor proprii de revizii/reparatii planificate sau accidentale, societatea noastra dispune de urmatoarele:

 • Atelier mecanic de prelucrari prin aschiere si sudura;
 • Atelier electromecanic si de automatizari;
 • Laborator metrologie / AMC;
 • Stand pentru verificat supape de siguranta (pana la DN 200 mm si Pn 400 bar);
 • Dispecerat complet automatizat, ce preia datele de proces prin teletransmisie;
 • Spatii de depozitare;
 • Mijloace de transport auto.

In cadrul punctelor de lucru, SC CALORGAL SA dispune de utilaje , echipamente specifice si de o infrastructura ce permite desfasurarea in conditii de conformitate a activitatilor sale.

Servicii Calorgal S.A

Societate cu sediul in Municipiul Galati cu o vasta experienta in domeniul instalatiilor. Societatea noastra beneficiaza de personal tehnic calificat si autorizat ISCIR pentru alegerea celor mai optime solutii in masura sa satisfaca cele mai sofisticate proiecte si cele mai inalte exigențe.

 

]

Instalatii Termice

]

Instalatii Sanitare

]

Prelucrari prin aschiere

]

Confectii metalice

]

Instalatii industriale

]

Instalatii Gaze Naturale

Adresa: Strada Crizantemelor nr.6, Corp. A

v

Telefon: 0236.473.000

E-mail: calorgal@calorgal.ro

5 + 13 =

Servicii


Servicii pentru asociatii de proprietari

Servicii pentrru Institutii

Servicii pentru locuinte

Despre Calorgal S.A


Certificari si Acreditari

Organigrama

Despre societate

Informatii publice


Bilant / Buget / Buletin informativ

Declaratii de avere / interese

Formulare

Servicii publice


Primaria Municipiului Galati

Serviciul Public Ecosal

Gospodarie Urbana