Calorgal S.A Galati

SC CALORGAL SA Galati este o societate pe actiuni, aflata in subordinea Primariei municipiului Galati si isi desfasoara activitatea de baza in domeniul producerii si distributiei de energie termica.

Informatii generale

SC CALORGAL SA Galati este o societate pe actiuni, aflata in subordinea Primariei municipiului Galati si isi desfasoara activitatea de baza in domeniul producerii si distributiei de energie termica.

 Societatea Calorgal S.A. Galati, este persoana juridica romana, forma juridica este de societate pe actiuni de interes public local, avand la constituire ca unic actionar : Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Galati Serviciul Regional de Termoficare Galati.

Structura actionariatului :

 • Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Galati : 99,327%;
 • Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Sendreni : 0,0507 %;
 • Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Tecuci : 0,576%.

 

DATE DE IDENTIFICARE :

 • Denumire societate : SC CALORGAL SA
 • Numar de ordine in Registrul Comertului: J17/1354/2012, atribuit in data de 20.11.2012
 • Cod unic de inregistrare: 30925017
 • Certificat de inregistrare: B2677382 / 20.11.2012 si eliberat la data de 21.11.2012
 • Adresa sediu social: mun. Galati, str. Crizantemelor nr. 6, corpul A, jud. Galati
 • Contact firma: tel. 0236.473.000, 0236.473.100, fax. 0236.465.550
 • E-mail: calorgal@calorgal.ro
 • Data ultimei inregistrari la registrul comertului: 20.10.2016
 • Website: www.calorgal.ro
 • Numarul Angajatilor: 170
 • Capital social: 4.930.925 RON

Resurse tehnice si tehnologice

SC CALORGAL SA are in evidenta, exploatare si supraveghere un numar de 28 centrale termice de cvartal cu functionare pe gaze naturale, a caror putere instalata este cuprinsa intre 105 kW si 1900 kW, (putere totala cumulata 18 MW).

Societatea noastra intocmeste si actualizeaza anual un program de revizii si reparatii ce urmareste mentinerea in buna stare de functionare a tuturor mijloacelor fixe la un nivel optim de eficcienta compatibil cu durata de functionare.

 Conformitatea activitatilor aferente proceselor Sistemului calitatii, procese orieentate sre furnizorii serviciilor/produselor catre client, conform cerintelor presupune din punct de vedere al resurselor urmatoarele:

 • asigurarea de personal cu instruire corespunzatoare cerintelor activitatilor necesare a fi desfasurate si furnizarea de instruire in toate situatiile in care se identifica un decalaj al capabilitatii personalului in raport cu cerintele;
 • elaborarea de proceduri documentate pentru efectuarea activitatilor cu identificarea clara a resurselor necesare;
 • asigurarea standardelor si reglementarilor nationale si internationale aplicabile pentru tehnologiile utilizate;
 • asigurarea resurselor necesare imbunatatirii comunicarii inter-compartimentale, dar si cu parti externe organizatiei (telefonie, fax, internet, retea intranet, etc.);
 • asigurarea de materiale, echipamente necesare desfasurarii corespunzatoare a proceselor de executie.

Pentru buna desfasurare a programelor proprii de revizii/reparatii planificate sau accidentale, societatea noastra dispune de urmatoarele:

 • Atelier mecanic de prelucrari prin aschiere si sudura;
 • Atelier electromecanic si de automatizari;
 • Laborator metrologie / AMC;
 • Stand pentru verificat supape de siguranta (pana la DN 200 mm si Pn 400 bar);
 • Dispecerat complet automatizat, ce preia datele de proces prin teletransmisie;
 • Spatii de depozitare;
 • Mijloace de transport auto.

In cadrul punctelor de lucru, SC CALORGAL SA dispune de utilaje , echipamente specifice si de o infrastructura ce permite desfasurarea in conditii de conformitate a activitatilor sale.

Servicii Calorgal S.A

Societate cu sediul in Municipiul Galati cu o vasta experienta in domeniul instalatiilor. Societatea noastra beneficiaza de personal tehnic calificat si autorizat ISCIR pentru alegerea celor mai optime solutii in masura sa satisfaca cele mai sofisticate proiecte si cele mai inalte exigențe.

 

]

Instalatii Termice

]

Instalatii Sanitare

]

Prelucrari prin aschiere

]

Confectii metalice

]

Instalatii industriale

]

Instalatii Gaze Naturale

Adresa: Strada Crizantemelor nr.6, Corp. A

v

Telefon: 0236.473.000

Fax: 0236.465.550

E-mail: Director.general@calorgal.ro

1 + 15 =

Servicii


Servicii pentru asociatii de proprietari

Servicii pentrru Institutii

Servicii pentru locuinte

Despre Calorgal S.A


Certificari si Acreditari

Organigrama

Despre societate

Informatii publice


Bilant / Buget / Buletin informativ

Declaratii de avere / interese

Formulare

Servicii publice


Primaria Municipiului Galati

Serviciul Public Ecosal

Gospodarie Urbana